Açık Günler: Pazar Hariç Her Gün
Bizi Arayın: +90 544 6484666
e-mail: bilisselanalizmerkezi@gmail.com

Müdahale Programı

Müdahale Programı

Nedir?

PASS Bilişsel Müdahale Programı, tıpkı CAS testi gibi PASS teorisine dayanmaktadır. Bu teori, insanın bilişsel fonksiyonlarını, bilginin zeminini oluşturan işlemler olarak kabul edilen Planlama, Dikkat, Eşzamanlı ve Ardıl bilişsel işlemlere dayandırmaktadır. Bu teoriye göre, insanın bilişsel yapısı bu 4 parçadan oluşmaktadır. Bilişsel Müdahale Programı da, okul çağı çocuklarında bu parçaların geliştirilmesi ve birbiriyle uyum içinde çalışmasını sağlamaya yöneliktir.

Ne İçin Uygulanır?

Planlama

Planlama, bireyin problemlerin çözümünü belirlediği, seçtiği, uyguladığı ve değerlendirdiği zihinsel bir süreçtir. Bu alanla ilgili yapılan müdahale programı, çocuğun, strateji oluşturabilmesi, dürtü kontrolünü sağlaması, işlem hızını arttırması gibi becerilerini geliştirmeye yönelik etkinlikleri içerir.

Eşzamanlılık

Eş zamanlı bilişsel işlem, bireyin ayrı uyaranları tek bir bütün veya grup şeklinde bir araya getirdiği ya da birleştirdiği zihinsel bir süreçtir. Bu alanla ilgili yapılan müdahale programı, çocuğun, görsel hafıza, görsel içerikli uyaranlar arası ilişkileri yorumlama, yönerge alma gibi becerilerini geliştirmeye yönelik etkinlikleri içerir.

Dikkat

Dikkat, bireyin belirli bir zaman diliminde, birçok uyarıcı arasından belirli bir uyarıcıya odaklanmasını sağlayan zihinsel bir süreçtir. Bu alanla ilgili yapılan müdahale programı, çocuğun, seçici olarak dikkatini bir uyarana yönlendirirken, diğer uyaranlara direnç oluşturabilmesi, dikkatini sürdürebilmesi gibi becerilerini geliştirmeye yönelik etkinlikleri içerir.

Ardıllık

Ardıl bilişsel işlem, bireyin uyaranları, zincir benzeri özel bir dizi şeklinde bir araya getirdiği zihinsel bir süreçtir. Bu alanla ilgili yapılan müdahale programı da, çocuğun, kısa süreli işitsel hafıza, ardıl olarak verilen söz dizilimlerini hatırlama ve ritmik tepkide bulunabilme gibi becerilerini geliştirmeye yönelik etkinlikleri içerir.

Nasıl Yapılır?

Çocuğa yapılan CAS testi uygulama süreci bittikten sonra, CAS sonucuna göre çocuğa özel müdahale programı oluşturulmakta ve uygulanmaktadır. Böylece, çocuğun gelişimsel ve eğitsel ihtiyaçları karşılanarak, gerçek kapasitesine ulaşması hedeflenmektedir.

Bir cevap yazın

WhatsApp