Açık Günler: Pazar Hariç Her Gün
Bizi Arayın: +90 544 6484666
e-mail: bilisselanalizmerkezi@gmail.com

Yazar: bilissel

Okuma Güçlüğü (Disleksi) Nedir?

Nedir? İlkokul çağındaki çocukların yaklaşık %10’unu oluşturur. Okuma güçlüğü olan bir çocukta aşağıdaki belirtiler vardır: 1-Yazıdaki kelimeleri doğru ve akıcı olarak okuyamaz. 2-Kelimeleri seslendiremez ya da seslerin şifresini, özellikle harf sırasını çözümleyemez. 3-Aşina olmadığı kelimeleri konuşurken kullanmasına karşın yazılı haliyle çözümlemekte zorlanır. 4-Seslerin farkındalığı ve ayırt edilmesi etkilenmiştir. 5-Okuduğu metni anlaması ile dinlediğini anlaması arasında […]

Aile Danışmanlığı Nedir?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat […]

CAS Testi Nedir?

Nedir? CAS Testi, 5-17 yaş arasındaki çocukları zihinsel olarak değerlendiren bir zeka ve yetenek testidir. CAS (Cognitive Assessment System), Bilişsel Değerlendirme Sistemi anlamına gelmektedir. 5-7 yaş ve 8-17 yaş aralıklarına ayrı formlar şeklinde uygulanmaktadır. Testin Türkiye standardizasyonu, İstanbul Üniversitesi tarafından yapılmıştır. Testin amacı, okul çağı çocuklarının zihinsel işlevlerinin objektif olarak değerlendirilmesini ve eğitim ihtiyaçlarının ortaya çıkarılmasını sağlayarak aile ve öğretmenlere yol göstermektir. Bu […]

Üstün Yeteneklilerin Özelliği

Ülkemizde, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Özel Eğitim Okulları Yönetmeliğinde üstün veya özel yetenek “akademik alanda ve/veya sanat alanındaki yetenekleri açısından akranlarına göre üst düzeyde performans gösterme durumudur” şeklinde tanımlanmıştır. Üstün yetenekli öğrencilerden biri matematikte başarılı olabileceği gibi, bir başkası sosyalde daha başarılı olabilir; ya da ender de rastlansa hem sosyal hem de fen alanında başarılı olabilir. Bu […]

Neden CAS Testi Yapılmalı?

Çocuğunuz veya öğrenciniz; Grubun ötesinde, çok soru soruyor, çok meraklı, ayrıntıları sorguluyor, soyut düşünüyor, çıkarımlar yapıyor, yeni tasarımlar yapıyor, projeler tasarlıyor, duygusal tepkiler veriyor, düşüncelerini rahatlıkla söyleyebiliyor, bilgiyi kendine göre değiştiriyor, iyi bir tahmin edici ve kendi kendisini eleştiriyorsa (özetle üstün yetenekli olma ihtimali varsa), Okulunda ders dinlemekte zorluk yaşıyorsa, Sınav başarısı beklenenden düşükse, Ev […]

Müdahale Programı

Nedir? PASS Bilişsel Müdahale Programı, tıpkı CAS testi gibi PASS teorisine dayanmaktadır. Bu teori, insanın bilişsel fonksiyonlarını, bilginin zeminini oluşturan işlemler olarak kabul edilen Planlama, Dikkat, Eşzamanlı ve Ardıl bilişsel işlemlere dayandırmaktadır. Bu teoriye göre, insanın bilişsel yapısı bu 4 parçadan oluşmaktadır. Bilişsel Müdahale Programı da, okul çağı çocuklarında bu parçaların geliştirilmesi ve birbiriyle uyum içinde çalışmasını sağlamaya yöneliktir. […]

Veli Danışmanlığı Nedir?

Nedir? Veli danışmanlığının ebeveyn veya aile danışmanlığından farkı yalnızca eğitim faaliyetlerine odaklanmış bir danışmanlık modeli olmasıdır. Çocuğun eğitim eksenli bir yolculuğu vardır. Bu da daha okul öncesinden başlayarak eğitim hayatı boyunca devam eden, okul-ev arasındaki bağın nasıl kuvvetlendirileceğinin öğretildiği, anne-baba olmaktan farklı olarak nasıl bir veli olması gerektiğinin öğretildiği ve yaşanan problemlerin çözüldüğü bir danışmanlık […]

WhatsApp